Foot of the Mountains > Abstract & Maps

Fresco Tiles C
Fresco Tiles C
mixed media on art panel
13" H x 16" W