Foot of the Mountains > Abstract & Maps

Fresco Tiles B
Fresco Tiles B
mixed media on panel
13" H x 16" W